Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận SPEC Tokens miễn phí

Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận SPEC Tokens miễn phí
Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận 1000 SPEC Tokens miễn phí. Trị giá $48. Nhận thêm $$$/Tokens/Coins miễn phí tại: https://cryptokiemtien.com/airdrop-bounty

Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận 1000 SPEC Tokens miễn phí giá trị $48

(Nhận thêm $$$/Tokens/Coins miễn phí tại đây)

1. Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận SPEC Tokens miễn phí

Hướng dẫn: Đăng ký SpectrumNetwork Bounty nhận SPEC Tokens miễn phí, như dưới đây:

– Điền vào biểu mẫu sau:  https://docs.google.com/forms

+ Tham gia SpectrumNetwork Telegram và gửi ít nhất một bình luận:  https://t.me/spectrumnetwork

+ Follow SpectrumNetwork Twitter:  https://twitter.com/spectrumtoken

+ Sao chép nội dung như dưới, tweet lên Twitter của bạn và tag 5 người bạn. Điền link tweet của bạn vào biểu mẫu trên: 

“@SpectrumToken is giving 1000SPEC tokens (~$48) to new members. Enter here for yours https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGKbbsnsEXXugkNNf12HHjLrjIYFYsikOtKRijQU_AlNaQ1w/viewform. #cryptocurrency #crypto #airdrop #GIS #blockchain #decentralize #decentralized #geospatial #bounty” 

+ Retweet Tweet này và tag 5 người bạn. Điền link Retweet của bạn vào biểu mẫu trên

+ Trả lời câu hỏi: Chọn ‘Yes’

+ Điền địa chỉ ví ERC20 của bạn (Không sử dụng ví ERC20 từ ví các sàn trao đổi)

Lưu ý: Nhận thêm $$$ / Tokens / Coins miễn phí tại  Đây

2. Giới thiệu về SpectrumNetwork

SpectrumNetwork là một hệ thống blockchain dựa trên GIS tận dụng công nghệ blockchain để phân cấp trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý, thông qua một hệ thống lai khai thác khả năng tương tác của công nghệ không gian địa lý và blockchain để mã hóa toàn cầu. Chúng tôi đã được ICObench, ICObull, TrackICO, FindICO và nhiều người khác xem xét.

Công nghệ địa không gian đã được tất cả về dữ liệu, dữ liệu và dữ liệu, độc quyền kiểm soát bởi các thực thể tập trung, tất cả đều có quyền sở hữu. Tương lai của công nghệ không gian địa lý không nằm trong sự kiểm soát tập trung của dữ liệu không gian. Một truy cập rõ ràng đến dữ liệu không gian có tầm quan trọng vô cùng quan trọng để đảm bảo tính mở. Bằng cách khai thác công nghệ blockchain GIS của SpectrumNetwork, đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu không gian hợp lệ sẽ có thể và có thể kiểm chứng được bằng một hợp đồng thông minh. , mua lại rẻ hơn, khả năng phục hồi, trách nhiệm giải trình, loại bỏ các lỗi, lỗi và mâu thuẫn, trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và duy trì liên kết không gian địa lý trong kiến ​​trúc blockchain. Thông tin dữ liệu không gian dưới dạng mã thông báo SPEC, sẽ tạo ra một hệ sinh thái phân cấp mở với cơ sở hạ tầng lai. Điều này do đó sẽ mở ra thị trường GIS toàn cầu với một phạm vi rộng lớn của sự tin tưởng và hiệu quả.

Thông tin chi tiết về SpectrumNetwork Tokens: 

Contract Address: 0x259059f137cb9b8f60ae27bd199d97abb69e539b

Symbol: SPEC

Decimal: 18

Tổng cung cấp: 1.000.000.000 Tokens

Tổng cung lưu hành: 500.000.000 Tokens

Giá bán ICO: 0,01$

Giá niêm yết trên sàn: 0,05$

Đã được niêm yết trên DeltaRelay Exchange: https://staging.deltarelay.com/trade/SPEC-WETH

Thông tin thêm về dự án tạihttps://www.the-spectrumnetwork.com

Chúc các bạn may mắn,

Latest Articles

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments